www.kampaDOM.pl

Blog nieruchomościowy

Latest Posts

Podatek od nieruchomości

Posiadasz nieruchomość? Zastanawiasz się czy będziesz musiał/musiała płacić podatek od nieruchomości? Ten artykuł został stworzony właśnie z myślą o Tobie. Adresaci podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Adresatami tego podatku są właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i obiektów budowlanych, a także posiadacze samoistnych nieruchomości i obiektów budowlanych oraz posiadacze całości lub części nieruchomości i obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podatnikami są zarówno osoby fizyczne, prawne jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podatnicy wpłacają w wyznaczanych terminach do właściwego organu podatkowego (wójta,… Więcej >