Co sprawdzić przed podpisaniem umowy deweloperskiej?

Ustawa deweloperska z dnia 29 kwietnia 2012 roku w większym stopniu chroni nabywców. Jednak nie zmienia to faktu, że należy być czujnym. Zgodnie z ustawą deweloper musi przedstawić nabywcy dokumenty dotyczące inwestycji i jego sytuacji prawno-finansowej.

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny to najważniejszy dokument stanowiący element umowy deweloperskiej. Składa się on z dwóch części. Pierwsza to część ogólna, która zawiera następujące informacje: dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera, opis wcześniejszej inwestycji i doświadczenie dewelopera, szczegółowe dane dotyczące inwestycji oraz warunki odstąpienia od umowy. Druga to część indywidualna, która zawiera takie informacje jak: cena za 1 m2 powierzchni, liczba kondygnacji, lokali, miejsc garażowych, standard prac wykończeniowych, media dostępne w budynku. Do prospektu w formie załączników dołączane są rzuty lokalu i wzór umowy deweloperskiej. Prospekt jest podpisany przez samego dewelopera albo osobę go reprezentującą.

Księga wieczysta

Deweloper musi udostępnić nabywcy także księgę wieczystą danej nieruchomości. Księga wieczysta składa się z czterech działów. Pierwszy to opis nieruchomości, drugi informacje o aktualnym właścicielu lub użytkowniku wieczystym, trzeci dotyczy ograniczonych prawach rzeczowych i prawach osobistych. Najważniejszy jest dział czwarty,
w którym mowa jest o hipotekach ciążących na nieruchomości. Ten dział należy przejrzeć bardzo dokładnie, gdyż może być w nim informacja o złożonych wnioskach, które pojawiają się wcześniej niż wpis do hipoteki. Księgę wieczystą możemy także sprawdzić w Internecie pod adresem: ekw.ms.gov.pl, a także uzyskać odpis (złożyć wniosek w formie elektronicznej
i dokonać opłaty).

Inne dokumenty

Deweloper musi także przedstawić nabywcy kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można to sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: ems.ms.gov.pl.

Inne dokumenty, które warto przejrzeć to: zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany, pozwolenie na budowę, wypis z ewidencji gruntów. Możesz także poprosić dewelopera o przedstawienie sprawozdania finansowego z dwóch ostatnich lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *