Umowa deweloperska

Ustawa deweloperska obowiązuje od 29 kwietnia 2012 roku. Jej celem było uregulowanie relacji między deweloperem a nabywcą. Przepisy w niej zawarte wprowadziły mechanizmy, które mają w większym stopniu niż dotychczas chronić nabywcę. Jednakże podpisanie umowy deweloperskiej to nadal zawiły proces.

Do czasu wprowadzenia ustawy nie było ścisłych ram tworzenia tychże umów
i przepisów, które regulowałyby ów proces. To deweloper przygotowywał umowę, a nabywca nie miał zbyt wiele do powiedzenia. W szczególności sytuacja ta dotyczyła tych klientów, którzy nie mieli zbyt wielkiej wiedzy o rynku deweloperskim. Bardziej zorientowani wnosili zmiany do zaproponowanej umowy. Wejście w życie ustawy deweloperskiej zmieniło dobrowolność w konstruowaniu umów. Treść najważniejszych punktów w umowie regulują przepisy wyżej wymienionej ustawy.

Rodzaje umów deweloperskich

Jeżeli dokonujemy zakupu mieszkania lub domu na rynku pierwotnym zapewne podpiszemy dwa rodzaje umowy w formie aktu notarialnego. Pierwsza z nich to umowa przedwstępnej sprzedaży i umowa o roboty budowlane. Przedwstępna umowa stanowi ochronę dla dewelopera (większe szanse na sprzedaż nieruchomości) i nabywcy (rezerwacja lokum). Drugi rodzaj to właściwa umowa sprzedaży, która przenosi własność na nabywcę.

Wymagane elementy w umowie deweloperskiej

Każda umowa deweloperska zgodnie z przepisami tzw. ustawy deweloperskiej powinna zawierać następujące zapisy:

 • dane dewelopera i nabywcy,

 • miejsce i data zawarcia umowy,

 • cena brutto wraz z VAT oraz określenie, co wchodzi w jej zakres,

 • informacja o nieruchomości – powierzchnia działki, stan prawny, obciążenia hipoteczne,

 • położenie i cechy lokalu będącego przedmiotem umowy,

 • usytuowanie mieszkania w budynku;

 • powierzchnia, układ pomieszczeń i zakresu prac wykończeniowych;

 • termin przeniesienia prawa własności,

 • wysokość i termin wpłaty środków pieniężnych dla dewelopera przez nabywcę (harmonogram wpłat),

 • informacja o mieszkaniowym rachunku powierniczym,

 • numer pozwolenia na budowę z podaniem organu, który je wydał,

 • warunki odstąpienia od umowy i zwrotu środków pieniężnych,

 • wysokości odsetek i kar umownych dla stron,

 • termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu.

Podpisując umowę deweloperską nie spiesz się! Przejrzyj dokładnie każdy punkt! Uchroni Cię to przed niepotrzebnymi nerwami!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *