Podatek od nieruchomości

Posiadasz nieruchomość? Zastanawiasz się czy będziesz musiał/musiała płacić podatek od nieruchomości? Ten artykuł został stworzony właśnie z myślą o Tobie.

Adresaci podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych
. Adresatami tego podatku są właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i obiektów budowlanych, a także posiadacze samoistnych nieruchomości i obiektów budowlanych oraz posiadacze całości lub części nieruchomości
i obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podatnikami są zarówno osoby fizyczne, prawne jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podatnicy wpłacają w wyznaczanych terminach do właściwego organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta) należny podatek od nieruchomości.

Współwłaściciele nieruchomości współwłasnej

Podatnikami nieruchomości współwłasnej ułamkowo są współwłaściciele takiej nieruchomości. Mają oni solidarny obowiązek zapłaty podatku. Wedle prawa każdy ze współwłaścicieli jest zobowiązany do uiszczenia całej kwoty należności podatkowej. Wpłata należności przez jednego czy kilku współwłaścicieli zwalnia pozostałych z obowiązku zapłaty.
Lokal we wspólnocie mieszkaniowej

Podatnikami we wspólnocie mieszkaniowej są właściciele lokali, które tworzą wspólnotę mieszkaniową. Obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości ciąży na właścicielach lokali. Przedmiotem opodatkowania jest lokal oraz udziału w nieruchomości wspólnej, czyli udział w budynku i udział w gruncie.

Użytkownik wieczysty

Użytkownicy i współużytkownicy wieczyści także są podatnikami podatku od nieruchomości. Z zasady przedmiotem użytkowania wieczystego są grunty. Wzniesione na nich budynki i budowle stanowią własność użytkownika i płaci od nich podatek od nieruchomości.

Właściciele i posiadacze obiektów budowlanych

Właściciele i posiadacze obiektów budowlanych zgodnie z art. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych są adresatami podatku od nieruchomości. Podatnikami są właściciele
i posiadacze budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, która spełnia warunki określone w ustawie. Tak, więc na właścicielu lub posiadaczu budowli, która nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej nie ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości.

Autor artykułu: Nawigator Sodo&Sokół

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *