Archiwum: Kwiecień 2019

Potwierdzanie polskiego obywatelstwa

Jednym z wymogów w procesie uzyskiwania polskiego obywatelstwa jest posiadanie potwierdzonych prawnie dokumentów świadczących o więzach krwi z polskimi obywatelami. Your Roots in Poland ma w swojej ofercie usługę umożliwiającą pomoc w skompletowaniu takich akt, nawet do trzech pokoleń wstecz. Po wstępnym ustaleniu potrzebnych informacji dotyczących rodziny klienta i określeniu możliwości potwierdzenia polskiego obywatelstwa, przygotowuje się specjalną, spersonalizowaną ofertę wraz z nakreśleniem kosztorysu usługi oraz planu poszukiwań. Następnie przeprowadza się kwerendę – czyli proces kompletowania archiwaliów znajdujących się w różnego rodzaju zbiorach, bibliotekach itp. – która pozwala na zebranie, a następnie urzędowe potwierdzenie potrzebnych dokumentów. Posiadanie obywatelstwa polskiego, oprócz oczywistej… Więcej >